Omsorgsdage

Hvis du skal afholde en omsorgsdag eller have oplyst hvor mange du har tilbage, kontaktes de timeansvarlige på skolen eller din HR-medarbejder.

Børn født/modtaget fra 1. april 1995 til 30. september 2005
Har du fået barn og samtidig været ansat inden for det Statslige område, i perioden 1. april 1995 til 30. september 2005, har du ret i 10 omsorgsdage pr. barn. Dagene afholdes inden barnet fylder 18 år ellers bortfalder de.

Børn født/modtaget fra 1. oktober 2005
Du har 2 omsorgsdage om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (dvs. i alt 16 dage). Retten til omsorgsdage forudsætter et regelmæssigt samkvem med barnet, og at du er biologisk forældre/adoptant, eller indehaver af forældremyndigheden.
Gør du ikke brug af omsorgsdagene, bortfalder de ved kalenderårets udløb. Der er dog mulighed for at overføre de 2 første dage til det efterfølgende kalenderår.